Historie obce

   

Historie obce a okolí

Kostel v Lidmani byl jedním z nejstarších v kraji. Starými zápisy o hranicích země české podle děkanátů je prokázáno, že stál již r. 1125 a až do roku 1253 patřil k děkanátu řečickému. Byl farním kostelem ve 14. a 15. století, jak patrno ze zápisů o ustanovení farářů v sousedních Těmicích i jiných kostelech, kde farář lidmaňský je zmíněn jako instalující kněz k těmto obročím. Fara tu byla dosti bohatá. měla právo nad jiné významné a výnosné, vaření piva. Při faře stála zádušní krčma, kterou faráři poměrně levně pronajímali, později ji sami provozovali. (Dle dochovaných dokumentů je popsán spor z roku 1384 a 1402 mezi lidmaňským farářem a lidmaňským rychtářem o tuto krčmu a právo vaření piva. Dlužno dodat, že vždy tento soud vyhrál lidmaňský farář.)

Ve 14. století zde docházelo k německé kolonizaci. Z těchto dob pochází asi název obce. V r. 1364 se píše jako Libmanicz, r. 1369 Lybmanz nebo Liudmanns, r. 1403 Lydmanns, r. 1415 Lidmans. Od těchto dob se zmiňovalo také o dvou Lidmaních, jako Lidmaň Malá a Velká, Lidmaň Česká a Lidmaň Německá, z nichž Lidmaň Česká je nynější Lidmaňka. V této době byly Lidmaně velikou osadou asi 40 osedlých, v roce 1378 byla vybrána berně 5 kop a 10 grošů. Z té doby je zmínka o rychtářích Niklovi, Štěpánovi a Blažejovi. Též se zde v této době těžilo zlato. Některé pozůstatky této těžby jsou zde patrné dodnes. V husitských válkách byl kostel i s farou zničen, nepochybně proto, že kostel patřil arcibiskupství, ale také že obyvatelé byli tehdy Němci.

Lidmaně náležely do 15. stol. k arcibiskupskému statku v Červené Řečici, pak se dostaly zástavou ke Kamenici, roku 1549 k panství božejovskému, odkud se vrátily r. 1580 opět k panství kamenickému a v letech 1641 až do konce patrimoniální správy r. 1850 byly připojeny k panství černovickému.

Kolem obce jsou památky na dnes již zaniklé osady, nad Hojavou směrem k Eustachu to byla osada Višněvice, po které jsou patrny pouze pozůstatky valů. Směrem k Markvarci je zaniklá ves Huntov.

K obci patří ještě osada Lhotka, kde býval poplužní dvůr a osada Tvrziny, kde prý stávala tvrz, dále je Hojava a Bohutín, který se asi dříve nazýval Chrastí, protože se o Bohutínu nikde nezmiňuje.

Obec to bývala kdysi veliká, vždyť podle sčítání lidu zde žilo kolem 1000 lidí, například do školy (postavena r. 1826) chodilo kolem roku 1890 přes 240 žáků.
Změna nastala až v roce 1945, kdy spousta lidí odešla osídlit pohraničí, a dále v padesátých letech minulého století, kdy byly opuštěny největší statky v obci.

Místopisně statistické zprávy:
Jar. Schaller: Topographie des Königreiches Böhmen etc. díl 14 Táborský kraj, Praha 1790.

Majorátní panství Žirovnice a alodiální panství Černovice str. 95

Gross Litmanka

39 čísel

Klein Litmanka

10 čísel

Lhotka

panský dvůr, výdělečné bělidlo, ovčín

František Palacký: Popis království českého, Praha 1848.
panství Černovice str. 295

Hojava

20 domů

148 ob.

Lidmaň

56 domů

518 ob.

Lidmaňka

21 domů

179 ob.

Fr. Orth a Jan Sládek: Topograficko-statistický slovník král. Českého, Praha 1863
str. 153
Hojava: prve dvůr, od r. 1796 ves, 1/2 hodiny odtud pohodnice Chrastí, 20 domů 189 ob. čes.
str. 377
Lidmaň: farní ves, 58 domů, 568 ob.,
okr. Kamenice, bývalé panství Černovice, pošta Tábor a Kamenice, diecéze Budějovická, vik. Kamenický, patr. kn. Schönburg,
farnost má 931 osadníků, farní chrám Narození Panny Marie z roku 1738
Tvrziny: 8 domů,
Lidmaňka: 22 domů, 165 ob.

Sčítání lidu 16. – 19. února 1921
Lidmaň: 82 domů, 109 rodin, 505 lidí
Hojava: 17 domů, 18 rodin, 82 lidí
Lidmáňka: 30 domů, 35 rodin, 192 lidí

Dne 19. srpna 1829 se zde narodil František Pravoslav Volák, vlastenec, překladatel. Bojoval v r. 1848 v Praze na barikádách, 1849 byl raněn v bitce u Staré Turé na Slovensku, kde bojoval proti Maďarům. Zemřel 4. srpna 1865 v České Třebové.
Překládal z polštiny i ruštiny např. J. Korzeniowski: Tadeáš Bezejmenný; Hrbatý; Emeryt; Spekulant; Penzista. Lucian Seminski: Básník a vojín, Život Kazimira Brodzynského. Alex Fedro : Dámy a husaři. M. Czajkowski: Kirdžali. Gustav Freytag: Den před volbou (veselohra). T. Bulgarin: Mazepa. Ign. Kraszewski: Svět a básník.

Název obce

16.04.2009 09:46
Název Lidmaň vzniklo přivlastňovací příponou z osobního jména Lidman a znamená "Lidmanův dvůr". Toto osobní jméno je původem staroněmecké OJ Liudman, Liutman (liut- "národ, lid" + man-"muž"). Obec Lidmaň mívala kdysi přívlastky Velká, Horní, snad i Česká; od Lidmaně 1km sv. leží ves Lidmaňka,...

Novinky

18.03.2020 09:23
V současné době nepřijímáme platby za místní poplatky v hotovosti. Můžete zaplatit bankovním převodem anebo vyčkat na příznivější dobu.
03.01.2020 08:50
Místní poplatky 2020  ZMĚNA : odpady - 350,- za osobu  / 700,-Kč za rekreační objekt. kde není nikdo trvale přihlášen / pes 50,-Kč/druhý a další pes 75,-Kč / hrob - 100,-Kč. Platby hotově v úředních hodinách na OÚ, převodem na účet obce nebo na vyžádání zaslanou složenkou.
27.02.2019 16:11
Zvýšení ceny za vodné z 10,-Kč/m3 na 16,-Kč/m3 bez DPH a zvýšení ceny stočného z 6,-Kč/m3 na 9,-Kč/m3 bez DPH. Cena s 15 % DPH za vodné a stočné bude 28,75 Kč. Cena za vodu se naposledy změnila v roce 2004 na současných 10,-Kč/m3 bez DPH, do roku 2004 platila cena stanovená v roce 1995 a to...
Záznamy: 1 - 3 ze 3

Kontakt

Obec Lidmaň Lidmaň 94
395 01 Pacov

ID datové schránky: 6mpau9s
565 492 029

Pouze SMS zprávy : 722 261 447
info@lidman-ou.cz